Today Cosplay
Cosplayer

Sunday, July 6, 2008

~Prince of Tennis

All credits to the cosplayers and photographers

=Kikumaru Eiji

=Sengoku Kiyosumi

=Tezu Kunimitsu=Inui Sadaharu


=Yukimura Seiichi


Hyotei =Shihido Ryo_Ohtori Choutarou

=Dai Taichii_Akutuu Jin

=Gakuto Mukahi_Oshitari Yuushi

=Jousei Shonana TeamNo comments:

Post a Comment